Home Gerard Schriemer    Schilderijen   Colofon Nederlands | English

 
Disclaimer
Hoewel aan de inhoud van deze site uiterste zorgvuldigheid is besteed, kan geen aansprakelijkheid worden
aanvaard voor mogelijke onjuistheden. De gegevens op deze site kunnen zonder voorafgaande waarschuwing
worden gewijzigd. Gerard Schriemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade -van welke aard dan ook-, als
gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via
internet alsmede technische storingen.

  Sitemap    Disclaimer